Gran Canaria : Cestovní průvodce Polyglott / Hans-Peter Koch , Jiří Stach prel. - GeoMedia, Praha, 1996.
ISBN 3-493-62812-9
ostrovy Kanárske - Gran Canaria - sprievodca turistický
vožná K94601 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ