Rozprávky slovensky anglicky / Eva Tandlichová prel., Rozprávk zahl. - Ottovo nakladatelství, Praha, 2009.
ISBN 8-80-7360-804-0
literatúra požská - rozprávky - knihy dvojjazyčné - jazyk anglický
vožná K100327 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ