Holistická detektívna agentúra Dirka Gentlyho / Douglas Adams , Patrick Frank prel. - Slovart, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-8085-691-5
literatúra anglická - romány sci-fi - príbehy detektívne - romány mysteriózne
vožná K100328 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ