Cigánkina veštba / Ľudovít Didi - Slovart, Bratislava, 2008.
ISBN 8-80-8085-742-4
literatúra slovenská - romány spoločenské - Rómovia - sondy sociologické - príbehy Rómov
voľná K100329 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ