Plné vrecká peňazí / Alvin Hall , Daniela Marsinová prel. - Slovart, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-8085-741-7
336 - knihy náučné pre deti - peniaze - financie - finančníctvo - trhy finančné - ekonomika - obchod - inflácia - dane
vožná K100332 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ