Osudy starých Slovanov / Tatiana Štefanovičová - Osveta, Martin, 1989.
936 - dejiny - Slovania - stredovek - sťahovanie národov - Avari - ríša veľkomoravská - Svätopluk knieža Veľkej Moravy - kultúra - remeslá
voľná K80249 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ