Bozi,bráhmani,lidé : Čtyři tisíciletí hinduismu / Boz zahl. - Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1964.
934 - dejiny - India - starovek - hinduizmus - bráhmanizmus - islam - kasty - náboženstvá
voľná K19712 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ