Útok na Atlantidu / Greg Donegan , Zdík Dušek prel. - BB, Bansk  Bystrica, 2009.
Edícia Atlantida
ISBN 8-80-7381-429-8
literatúra americká - romány sci-fi - Atlantída
vožná K100356 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ