Po stopách veľkých kultúr / Ivar Lissner - Obzor, Bratislava, 1972.
civilizácie staroveké - Rím - Grécko - Etruskovia - Mykény - Inkovia - Čína - Ainuovia - Mohendžo-daro - Budha - budhizmus - Babylon - Asýria - náboženstvá - Egypt - záhady - náleziská archeologické - 930.9
voľná K36938 D
K36939 D
voľná K36940 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ