Antické Černomoří / Jan Bouzek , Radislav Hošek - Svoboda, Praha, 1978.
931 - dejiny staroveké - antika - Skýti - Gréci - Rím - Arménsko - Gruzínsko - náboženstvá - kulty - Perzia - starovek - vojny - Čierne more
voľná K52740 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ