Zaviate kultúry : Archeologické výskumy posledných padesiatich rokov / Bernhard Jacobi , Anton Skácel prel., Viktor Thieben prel. - Obzor, Bratislava, 1965.
dejiny staroveké - kultúry staroveké - civilizácie staroveké - civilizácie zaniknuté - Stonehenge - Skýti - Kelti - Iberovia - India - Mexiko - Peru - Eldorádo - Indiáni - 930.9
vožná K22011 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ