Svetové dejiny : Učebnica pre I.a II.ročník stredných.... / Jaroslav Charvát - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1970.
930.9 - dejiny svetové - spoločnosť prvotnopospolná - otrokárstvo - feudalizmus - Slovania - Grécko - Rím - kultúra - manufaktúry - objavy zámorské - humanizmus - renesancia - vojna tridsaťročná - revolúcia buržoázna - vojny perzské
voľná K32989 D
voľná K100785 D
vypožičaná K100786 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ