Svetové dejiny : Učebnica pre I.a II.ročník stredných.... / Jaroslav Charvát - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1970.
930.9 - dejiny svetové - spoločnos prvotnopospolná - otrokárstvo - feudalizmus - Slovania - Grécko - Rím - kultúra - manufaktúry - objavy zámorské - humanizmus - renesancia - vojna tridsaročná - revolúcia buržoázna - vojny perzské
vožná K32989 D
vožná K100785 D
vožná K100786 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ