Kovové križovaty pani histórie / Milan Augustín - Litera, Bratislava, 1994.
ISBN 80-9000456-9-3
943.76 - dejiny slovenské - Slovania - Veľká Morava - Rím - Tatári - Turci - panovníci uhorskí - baníctvo - Banská Štiavnica - meď - obchod - zlato - kovy farebné - ťažba - striebro - kov
voľná K89881 D
neznáma K89882 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ