Bolo to už v staroveku : Majstrovské diela techniky pred tisícročiami / Pieter Coll , Miroslav Kállay prel. - Mladé letá, Bratislava, 1962.
931 - dejiny staroveké - záhady - technika - objavy archeologické - kompas - lode - koleso - doprava - Rím - majáky - telegrafia bezdrotová - vývoj
vožná K24117 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ