Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie / Kvetoslava Repková - Epos, Ru‘omberok, 1998.
ISBN 80-8057-005-1
starostlivosť sociálna - postihnutie zdravotné - integrácia spoločenská - práva sociálne - Európska sociálna charta - 36
voľná K94628 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ