Lexikon podnikania a manažmentu / Dušan Čunderlík - Epos, Ru‘omberok, 1996.
ISBN 80-88810-69-8
podnikanie - manažment - lexikóny - 338.2(03)
voľná K94630 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ