Dejiny ženy : Žena staroveká.Populárne sociologické,etnologické a kultúrno-historické kapitoly / Stanislav Kostka Neumann , ko prel. - Epocha, Bratislava, 1970.
930.85 - dejiny kultúrne - sociológia - etnológia - kultúra - úvahy - štúdie - starovek - patriarchát - monogamia - láska - Egypt - Semiti - Perzia - nevera - Čína - Japonsko - prostitúcia - manželstvo - rodina - hygiena - Mayovia - háremy - Slovania - materstvo - tehotenstvo - ženy
voľná K31313 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ