Najnovšie dejiny : Obdobie 1917-1939 / ko prel., Najnovši zahl..
930.9 - dejiny svetové - prehľad - VOSR - revolúcia buržoázna - komunisti - republika I. - Nemecko - USA - Taliansko - Maďarsko - Anglicko - hnutie národnooslobodzovacie - India - vojna svetová II. 1939-1945 - vojna svetová I. 1914-1918
voľná K12051 D
voľná K12052 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ