Najnovšie dejiny : Obdobie od roku 1939 / ko prel., Najnovši zahl. - Osveta, Bratislava, 1961.
930.9 - dejiny svetové - prehľad - vojna svetová II. 1939-1945 - socializmus - Európa - Ázia - imperializmus - kapitalizmus - hnutie robotnícke - demokracia
voľná K12943 D
voľná K12944 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ