Pozdrav od Caesara : Dejiny Ríma / Joachim Fernau , Viera Juríčková prel., Peter Horváth ilustr. - Epos, Ru‘omberok, 2001.
Edícia Beletria
ISBN 80-88977-17-7
937 - dejiny staroveké - Rím
Nezvyčajný pohžad na historické súvislosti starovekého Ríma.
vožná K94634 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ