A skameneli v bozku.... : Kytica žúbostných veršov / A skamenel zahl. - Tatran, Bratislava, 1970.
poézia žúbostná - poézia slovenská
vožná K29931 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ