Žukov : Vzestup a pád velkého generála / Wiliam J. Spahr , ko prel. - Jota, Brno, 1997.
ISBN 80-7217-000-7
929 - romány životopisné - biografie - Žukov,Georgij Konstantinovič-1896-1974 - ZSSR - politika - armáda sovietska - monografie - vojna svetová II. 1939-1945
voľná K89651 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ