Ostrovy žudožrútov / Miloslav Stingl , Apolónia Schwarzová prel. - Obzor, Bratislava, 1974.
Edícia Svetom
91 - cestopisy - Nová Guinea - Melanézia - žudožrúti
vožná K41781 D
vožná K41782 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ