Aj dnešný svet má veľkých ľudí : Slovenský rodoľub Dr.Jozef Tiso 1887-1947 / A zahl. - Vydavateľstvo Ivana Štelcera, Tren‡ˇn, 1992.
ISBN 80-9000537-3-4
929 - Tiso, Jozef - prezident slovenský(13.10.1887-18.4.1947) - romány životopisné - politici - prezidenti
voľná K84728 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ