Sloh na dlani : Pomôcka pre študentov, učiteľov a všetkých používateľov jazyka v každodennom živote / Slo zahl. - Príroda, Bratislava, 2003.
ISBN 80-07-01013-0
801 - sloh - štýl jazykový - útvary administratívne - žánre publicistické - rozprávanie - úvahy - eseje - korešpodencia
voľná K94657 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ