Posledný let generála Štefánika / Milan Vároš - NVK International, Bratislava, 1994.
Edícia Náš svet
ISBN 80-85727-32-3
929 - Štefánik, Milan Rastislav (1880-1919) - dejiny slovenské - politici - republika I.
voľná K88212 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ