Drogy : Otázky.Odpovede.Skúsenosti / Helmut H. Erb , Sylvia Schneiderová , Mária Čierna prel. - Mladé letá, Bratislava, 2003.
ISBN 80-10-00087-6
178 - drogy - závislos drogová - prevencia - kanabis - kokaín - doping
vožná K94663 ML
vožná K94664 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ