Kočovníci Arktidy : Ze života kanadských Indiánů a Eskymáků / R. Frison-Roche , Helena Rissová prel. - Olympia, Praha, 1972.
91 - cestopisy - indiáni americkí - Eskimáci
vožná K35013 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ