Skvitne ešte život : Kniha o Ľudovítovi Štúrovi / Zdenka Sojková - Obzor, Bratislava, 1965.
929 - Štúr, Ľudovít (1815-1856) - dejiny slovenské - spisovatelia slovenskí - hnutie národnoobrodenské - roky revolučné 1848-1849 - monografie - romány životopisné
voľná K21672 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ