Jakov Michailovič Sverdlov / K.T. Sverdlovová , Marta Frühaufová prel. - Pravda, Bratislava, 1980.
929 - Sverdlov,Jakov Michajlovič - ZSSR - KSSZ - komunisti - revolucionári - monografie
vožná K60772 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ