Ivan Stodola lekár / Milan Beniak - Osveta, Martin, 1988.
Edícia Zdravotníctvo a vedecký svetonázor
929 - zdravotníctvo - monografie - Stodola, Ivan(1888-1977) - dramatici - umelci slovenskí
vožná K79118 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ