Digitálna fotografia : Základy počítačov. Multimédiá / Alex May , Ľubomír Groch prel., Štefan Vadocz fotogr. - Slovart, Bratislava, 2002.
ISBN 80-7145-635-7
77(036) - fotografie digitálne - techniky fotografovania - príručky praktické
voľná K94669 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ