Albert Schweitzer : Život a dielo / Paul Herbert Freyer , Štefan Teren prel. - Obzor, Bratislava, 1983.
929 - Schweitzer, Albert (1875-1965) - lekári - Afrika - monografie
voľná K66635 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ