Pevná ruka / Gustave Aimard , Dušan Pacúch prel., Martin Kellenberger ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1983.
Edícia Stopy
literatúra francúzska - romány dobrodružné
K67975 MC
neznáma K67977 ML
voľná K94681 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ