Alabama Song : Príbeh Zeldy Fitzgeraldovej / Gilles Leroy , Igor Navrátil prel. - Ikar, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-551-1887-1
literatúra francúzska - romány medzivojnové - romány spoločenské - romány životopisné - Fitzgeraldová Zelda
vožná K100380 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ