Repin : Majstri svetového maliarstva / Felix Kostolanský prel., G.J. Sternin zost., Repi zahl. - Aurora, Leningrad, 1976.
929 - maliari ruskí - umenie výtvarné - monografie - Repin, Ižja Jefimovič-(1844-1930)
vožná K45104 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ