Moja prvá knižka o koňoch / Ingrid Anderssonová , Lena Furbergová ilustr. - Junior, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-7146-932-2
636 - knihy náučné pre deti - chov koní - príručky praktické - plemená - parkúr
vožná K100389 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ