Moja prvá knižka o psoch / Ingrid Anderssonová , František Horák prel., Lena Furbergová ilustr. - Junior, Bratislava, 2009.
ISBN 8-80-7146-933-9
636 - knihy náučné pre deti - chov psov - príručky praktické
voľná K100390 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ