Úvod do psychológie / Július Boroš - Iris, Bratislava, 2002.
ISBN 80-89018-35-1
159 - behaviorizmus - psychika - vedomie - nevedomie - metódy psychologické - vedy psychologické - poznávanie - poznanie - vnímanie - fantázia - predstavy - pamä - učenie - myslenie - inteligencia - pozornos - psychológia osobnosti - osobnos - psychológia
vožná K100392 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ