Zemepisné novosti sveta / Štefan Očovský , František Podhorský - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1981.
demografia - energetika - energia slnečná - energia veterná - hydrosféra - ekonomika japonská - priemysel textilný - dezertifikácia/rozširovanie púští - ruch cestovný - ropa - urán - diela vodné - doprava - železnice - plynovody - ropovody - metro Pražské - energia geotermálna - 91
voľná K63793 D
voľná K63794 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ