Južné slnko : Antológia chorvátskej poézie / Naďa Rappensbergerová ilustr., Ján Jankovič zost., Južn zahl. - Ján Jankovič, Bratislava, 2003.
ISBN 80-89030-15-7
literatúra chorvátska - poézia
voľná K94704 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ