Rachmaninov / Nikolaj Bažanov , Elena Linzbothová-Krupová prel. - Obzor, Bratislava, 1981.
929 - Rachmaninov, Sergej - hudba - skladatelia - skladatelia hudobní - romány životopisné - monografie
voľná K64865 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ