Zrodenie Grécka : od krážov po mestá / Pierre Leveque , Marián Minárik prel. - Slovart, Bratislava, 1990.
ISBN 80-7145-174-6
938 - Grécko - kultúra antická - vojna trójska - mytológia - starovek - dejiny
vožná K88840 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ