Riepin / Marián Váross zost., Riepi zahl. - Tvar, Bratislava, 1950.
Edícia Knižnica výtvarného umenia
929 - Repin, Ižja Jefimovič-(1844-1930) - umenie výtvarné - maliari ruskí - monografie
vožná K14606 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ