Žila som s Picassom / Francoise Gilotová , Carlton Lake , Danica Flimelová prel. - Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1968.
929 - Picasso, Pablo (1881-1973) - kubizmus - umenie výtvarné - monografie - maliari - romány životopisné - spomienky
voľná K27450 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ