Nero / Philipp Vandenberg , Karol Dlouhý prel. - Obzor, Bratislava, 1988.
Nero, Claudius Drusus Germanicus (37-68 n.l.) - 929 - dejiny - Rím - kultúra antická - cisári
vožná K78460 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ