Geografia : Pre 1. ročník gymnázií / źudovít Mičian - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1993.
ISBN 80-08-02062-8
91 - geografia - hydrosféra - biosféra - pedosféra - litosféra - geomorfológia - učebnice stredoškolské
vožná K87633 D
neznáma K87634 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ