Janko Novák / Hana Ponická - Tatran, Bratislava, 1974.
Edícia Ars Librorum
929 - Novák,Ján - grafika - umelci slovenskí - umenie výtvarné - monografie - SNP - vojna svetová II. 1939-1945
vožná K40319 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ