Tajomstvá zemepisných názvov / S. V. Uzin , Rudolf Tandlmajer prel. - Mladé letá, Bratislava, 1966.
Jastrabie ostrovy - cestopisy - názvy zemepisné - 91
vožná K23875 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ