Turiec / Bartolomej Vavrík - Šport, Bratislava, 1986.
Edícia Turistický sprievodca ČSSR
908 - Turiec - sprievodca turistický
vožná K75305 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ